Trafik sigortam var ve karşı tarafa verdiğim tüm hasarlar karşılanır

Kapalı